Deze domeinnaam en website is te koop: mail naar info@daklekkage.nl voor meer informatie
Selecteer een pagina

Lekdetectie is het opsporen van lekkages, zonder dat er sloop- of breekwerk aan te pas komt. Met speciale lekdetectie apparatuur kunnen lekkages eenvoudig worden opgespoord, zonder de muur, vloer of het dak open te breken.

Lekkage opsporen is niet eenvoudig omdat de oorzaak van het lek vaak achter muren, vloeren of plafonds zit. Om toch bij het lek te kunnen komen, lijkt het openbreken van muren of plafonds vaak de enige oplossing. Toch kan het ook anders. Lekdetectie kan namelijk helpen om de oorzaak en exacte locatie van het lek op te sporen. Het detecteren van het waterlek kan op diverse manieren.  

1. Warmtebeeldcamera of Thermografie

Een warmtebeeldcamera kan lekkages opsporen in cv-installaties, vloerverwarming, waterleidingen. Als er een waterlek is in de vloerverwarming, kan het lek op camera zichtbaar worden gemaakt, zonder dat de vloer meteen hoeft opengebroken te worden.

De thermografische infrarood camera kan warmteverschillen in kaart brengen. Met behulp van thermografie kunnen temperatuurverschillen op beeld worden gezet. Het voordeel is dat er door muren en wanden heen kan worden gekeken en er dus niet meteen gesloopt hoeft te worden.

Op het beeld zijn verschillende kleuren te zien (rood, geel, blauw, groen). Deze kleuren geven de verschillende temperaturen aan. Hierdoor is goed te zien waar het daklek of waterlek precies zit gelokaliseerd. Dit scheelt een hoop onnodig breekwerk omdat in een vroeg stadium de oorzaak nauwkeurig wordt vastgesteld. Het lek kan daardoor snel worden verholpen, wat dus tijd en geld bespaart.

Bij een koudebrug, ook wel thermische brug of warmtebrug genoemd, is er sprake van een verbinding in een bouwconstructie waarbij er koude lucht naar binnen komt. Vaak is dit het geval bij balkons, lateien, dorpels of stalen raamkozijnen. Hierdoor bestaat het risico dat er ook vocht of condensatie naar binnen slaat. Dit kan lekkage en schimmelvorming veroorzaken.

Bouwkundige Thermografie kan koudebruggen, isolatiegebreken of luchtlekkages aantonen. Een bouwkundige thermografische inspectie kan ernstige gebouwschade of vochtschade voorkomen.

2. Endoscopie

Bij Endoscopie wordt gebruik gemaakt van een kleine camera. Deze camera wordt in leidingen en kanalen ingebracht, en op plekken waar vakmannen niet goed bij kunnen komen. De leidingen kunnen dus van binnen goed bekeken worden, zonder dat er hak- en breekwerk nodig is. De endoscoop heeft een wendbare kop en kan in diverse richtingen worden bewogen. Ook kan de camera foto’s nemen van het mogelijke lek.Het lek wordt via endoscopie nauwkeurig opgespoord en letterlijk in beeld gebracht. Hierdoor is endoscopie een objectieve en betrouwbare meetmethode.
Endoscopie is een technisch middel om (dak)lekkage op te sporen, vooral bij lastig bereikbare plaatsen. Denk aan inbouwtoiletten, douchebakken, afvoeren, spouwmuren en plafonds.

 Endoscopie als lekdetectie wordt vooral ingezet bij lekkages in rookgaskanalen, ventilatiekanalen en andere afvoerkanalen. Maar ook lekkages in zwembaden, vijvers en riolering. Ook bij spouwmuren kan vochtdoorslag makkelijk worden opgespoord.

Camera inspectie bij leidingschachten en kruipruimten kan een handige oplossing zijn om lekkage op te sporen. Vooral in de badkamer kunnen lekkages optreden. Denk aan lekkage bij de syfon, kitnaad, leidingwerk en afvoerbuizen.
Corrosie, haarscheurtjes, lekken of scheuren kunnen door Endoscopie snel worden ontdekt. De endoscoop is vaak niet meer dan 10 milimeter dik, waardoor het gaatje bij werkzaamheden eenvoudig gedicht kan worden. De herstelwerkzaamheden zijn dus achteraf minimaal. 

3. Akoestisch onderzoek

Bij Electro-akoestisch onderzoek of ultrasone detectie wordt gebruik gemaakt van ‘geluid’. Net zoals een dokter een stethoscoop gebruikt om te luisteren, wordt bij akoestisch onderzoek geluisterd naar ruisgeluiden of lekgeruis.
Door gebruik te maken van een stethoscoop of bodemmicrofoon , wordt het ruisgeluid versterkt en opgepikt.

Op plaatsen waar het water stroomt, klinkt het stromende water anders dan op de plek waar een lek zit. Wanneer een leiding lekt, is een hoogfrequent lekgeruis te horen. Zo is eenvoudig vast te stellen, waar de lekkage zich bevindt.

Vooral bij cv-leidingen en waterleidingen is het inzetten van akoustisch onderzoek een effectief hulpmiddel. Soms wordt de leiding onder druk gezet met een compressor en perslucht. Hierdoor kunnen afwijkingen bij het uitstromen door de meetapparatuur makkelijk worden herkend. 

4. Druktest

Een druktest wordt ook wel drukproef of drukmeting genoemd. Bij een druktest wordt de druk in de leidingen langzaam opgevoerd en daarna weer teruggebracht naar de normale stand, zodat duidelijk wordt of de druk constant blijft of niet. Als de druk namelijk geleidelijk afneemt, moet er ergens wel een lek zitten. Dit wordt ook wel de drukproeftechniek genoemd.

Met een compressor of perspomp wordt de druk in de leiding langzaam opgevoerd, waarna met een drukmeter het drukverlies wordt gemeten. Zo wordt duidelijk of er sprake is van een leidinglekkage.

Deze druktest is vooral geschikt bij drukhoudende leidingen zoals waterleidingen, cv- en gasleidingen. Soms wordt een traceergas gebruikt in plaats van lucht of water. Vaak wordt de druktest gedaan in combinatie met een andere techniek om met zekerheid de plaats en oorzaak van het lek te kunnen bepalen.
De druktest is ook geschikt om uit te voeren bij vloerverwarming, aircoleidingen, zwembaden en cv-toestellen.

5. Rookproef

Onder de dakbedekking wordt (onder druk) rook of gekleurde rook gebracht. Doordat het onder druk wordt toegepast, zal er ergens een rookpluim verschijnen. Zo is snel en eenvoudig te zien waar het lek zit. Dit kan ook toegepast worden in afvoerbuizen of kleine ruimtes. Het gaat het om niet-giftige rookgassen.
Rookproeven kunnen op verschillende soortend daken worden uitgevoerd, zoals bij bitumineuze daken, EPDM of kunststof dakbedekking. Ook als er grind op het dak ligt, kan de rookproef worden gedaan.

De rookproef kan meerdere gebreken opsporen. Vaak gaat het om daklekkage of controle van rookgaskanalen. Maar ook ventilatieproblemen, stankoverlast of tochtproblemen kunnen worden opgespoord met de rookproef. De oorzaak van tocht in woningen wordt vaak veroorzaakt door Infiltratie en exfiltratie door luchtlekken. Luchtlekken veroorzaken vooral warmteverlies en dat is zonde.

6. Traceergastechniek

Als er in leidingen drukverlies optreedt, dan gaan we op zoek naar de oorzaak.  Met speciaal traceergas kan in leidingen de locatie van het lek worden bepaald. Allereerst wordt al het water uit de leidingen verwijderd. Daarna wordt er traceergas door de leidingen gespoten. Tijdens het gebruiken van traceergas stroomt er dus geen water door de leidingen, maar traceergas, wat een mix is van stikstof en waterstof. Dit traceergas wordt onder druk in de leidingen gespoten, zodat het lek gemeten kan worden met speciale apparatuur. Traceergas klinkt heel gevaarlijk, maar het is echt onschadelijk en ongevaarlijk voor mens en milieu.

Na het gebruiken van traceergas worden de leidingen weer schoongemaakt en leeggespoten, waarna er weer water in de cv-leidingen wordt gedaan.

7. Vochtmeting

Een veelgebruikte manier om lekkages op te sporen, is het toepassen van vochtmeting. Bij vochtschade is er waarschijnlijk sprake (geweest) van hoge vochtwaarden in bepaalde delen van de constructie. Als het hoge vochtgehalte gemeten kan worden aan de onderzijde van de muur en niet aan de bovenkant van de muur, dan is waarschijnlijk het lek aan de onderzijde. Het zoekgebied kan dus met een vochtmeting worden verkleind.

Er zijn verschillende soorten meetapparatuur om vocht te meten. Een professionele (en duurdere) vochtmeter is gekalibreerd en getest. Hierdoor kunnen de waarden nauwkeuriger worden vastgesteld. Een goedkopere vochtmeter kan gebruikt worden als referentiemeting, door vochtige en droge constructiedelen met elkaar te vergelijken.

Het kan  voorkomen dat, op basis van een vochtmeting, besloten wordt tot een uitgebreid technisch lekkage onderzoek. De rapportage uit het technisch onderzoek zal duidelijkheid geven over de mogelijke oorzaak van het lek.

8. Datalogger

Een datalogger is een klein registratiekastje waarmee o.a. temperatuur en luchtvochtigheid kunnen worden gemeten. Deze Datalogger wordt een aantal weken in de ruimte geplaatst waar de vochtproblemen zich bevinden. Dankzij de gegevens en meetwaarden die opgeslagen worden in de Datalogger, kan een goed beeld worden verkregen van eventuele vochtproblemen en aanwezige lekkages. Een hoge luchtvochtigheid en een slechte ventilatie zijn nadelig voor de luchtkwaliteit. Schimmel, stank en dampvorming kunnen daardoor optreden.

Het gebruik van de Datalogger wordt vaak ingezet in combinatie met andere detectiemethoden.

9. Diëlektrisch meetsysteem

Het Diëlektrisch onderzoek meet het vochtgehalte in diverse constructiematerialen, zoals hout, beton, cement en isolatiematerialen. De gemeten waarden zijn gebaseerd op verandering van het diëlektrische constante van het materiaal. Op meerdere plekken op de muur worden waarden gemeten en dit proces wordt wekelijks herhaald. Aanwezig vocht geeft een verandering van het diëlectrisch veld, wat af te lezen is van het digitale scherm. Hierdoor kan berekend worden om hoeveel vocht het gaat en waar het meeste vocht zich bevindt. Hierdoor kan een eventueel lek sneller worden opgespoord.

10. Kleurstof-techniek

Met de kleurstof-techniek is het mogelijk om diverse lekkages op te sporen. Het werkt heel eenvoudig: er wordt een kleurstof toegevoegd in afvoerbuizen of op het dak. Daarna wordt er leidingwater bij gedaan. En als er ergens de kleurstof opduikt, kan weet je waar het lek zit.

Er kunnen verschillende kleuren gebruikt worden, om zo meerdere plaatsen tegelijkertijd te kunnen onderzoeken. Ook voor het opsporen van daklekkages is de kleurstof-techniek een prima optie.

Ook is het gebruik van UV-luminaat een optie. Dit is een onzichtbare kleurstof, die alleen met een UV-lamp kan worden waargenomen. UV-luminaat wordt vaak toegepast op moeilijk bereikbare plaatsen.

Lekdetectie is het opsporen van lekkages, zonder dat er sloop- of breekwerk aan te pas komt. Met speciale lekdetectie apparatuur kunnen lekkages eenvoudig worden opgespoord, zonder de muur, vloer of het dak open te breken.

Lekkage opsporen is niet eenvoudig omdat de oorzaak van het lek vaak achter muren, vloeren of plafonds zit. Om toch bij het lek te kunnen komen, lijkt het openbreken van muren of plafonds vaak de enige oplossing. Toch kan het ook anders. Lekdetectie kan namelijk helpen om de oorzaak en exacte locatie van het lek op te sporen. Het detecteren van het waterlek kan op diverse manieren.  

Daklekkage? Wij helpen u snel!
✓ spoed reparatie ✓ direct geholpen ✓ daklekkage en dakonderhoud ✓ Spoed service ✓ stormschade